Stimate conducător al instituției medico-sanitare,

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă Dumneavoastră și colectivelor conduse, precum  și tuturor persoanelor dragi liniște, căldură, pace și armonie în suflet!  Crăciun fericit și la mulți ani!

Colegiul de redacţie al Revistei ştiinţifico-practice „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină” Vă mulțumește pentru colaborare și Vă expediază 3 numere din ediția anului 2022.  Temele publicațiilor din anul 2022 au ținut de problemele actuale variate: nr. 1 și nr. 2 au fost dedicate domeniului de Oftalmologie, inclusiv materialele conferinței specialiștilor din municipiul Chișinău; nr.3 a inclus mai mult 60 de articole din domeniul Chirurgiei și Medicinei interne publicate cu ocazia Zilelor Spitalului Sf. Arhanghel Mihail. Numărul 4 al revistei include variate articole din domeniul Geriatriei, Ftiziopulmonologiei, Psihiatriei, Obstetricii, Radiologiei, despre calitatea vieții persoanelor cu maladie oncologică, diagnosticul, conduită și tratamentul bolilor netransmisibile și experiența Israeliană în perioada epidemiei COVID-19, va fi expediat in ianuarie 2023 din motive tehnice, pentru ce ne cerem scuze de rigoare. Totodată, Arhiva revistei electronică, inclusiv anul 2022 integral, se poate găsi pe pagina revistei www.revistaspemm.md

Pentru anul 2023 costul tirajului anual din 3 numere de revistă  este de 600,0 lei.

Pentru efectuarea transferului bancar în adresa instituției va fi remisă factura electronică sau poate fi considerat contul de plata atașat. Livrarea revistelor se va efectua prin transfer poștal din partea Asociației Economie, Management și Psihologie în Medicină pe măsura publicării edițiilor.

Pentru achizitionarea revistelor deja editate sau cu orice întrebări vă adresați la telefonul 069481481.  

 Va mulțumim anticipat pentru colaborare și suportul acordat pentru menținerea ediției periodice. La Mulți Ani!

Cu respect și considerațiune,
Redactor-șef Natalia Zarbailov

Partenerii naționali
Partenerii internaționali