STUDIILE ECONOMICE ŞI OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

Constantin Ețco

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae testemițanu

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.3(90).04

Economia și ocrotirea sănătății… Ar fi inutil astăzi să încerci să convingi un profesionist cu mentalitate contemporană de faptul că orice activitate umană ține de două aspecte. Deosebim un așa aspect precum componenta natural-materialistă a oricărei activități profesionale, precum și un atare aspect ca forma social-economică a acestei activități. Cele menționate mai sus pot fi raportate direct și la medicină, aceasta fiind o activitate umană cu un caracter specific. Astfel, forma și componentele unei activități nu pot fi nicidecum separate. Deopotrivă, o asociere armonioasă a acestor aspecte condiționează reușita, exercitarea competentă, eficacitatea unei activități profesionale. Un medic – diletant în economie, care nu pose- dă o pregătire în plan economic, adecvată condițiilor contemporane de exercitare a activității sale profe- sionale, va percepe în mod incomplet, superficial și simplist multe fenomene din viața economică. Fenomene care, de fapt, întotdeauna erau destul de complicate și complexe, iar actualmente acestea sunt amplificate semnificativ. În acest context, putem vorbi, de exemplu, despre complexitatea legături- lor, contactelor economice, în care se include orice instituție curativ-profilactică sau orice medic particu- lar. Oricare subiect economic sau – cum se mai scrie în publicațiile la temă – agent economic stabilește relații complexe de afaceri cu statul sau cu diferite organe ale puterii de stat, cu producătorii și furnizorii de mijloace medicale, cu structurile financiar-cre- ditare și bancare, cu concurenții, cu organizațiile și fondurile obștești, în fine, cu consumatorii de ser- vicii – pacienții. La fel de complexe și neomogene sunt și relațiile economice stabilite între persoanele reprezentând administrația sau personalul oricărei instituții curativ-profilactice.

Vezi articolul integral