STATUSUL NUTRIȚIONAL ȘI FACTORII DETERMINANȚI AI MALNUTRIȚIEI LA PERSOANELE VÂRSTNICE INSTITUȚIONALIZATE. DATE PROVIZORII

Gabriela ȘORIC, Felicia LUPAȘCU-VOLENTIR, Ana POPESCU, Elena COȘCIUG, Ana POPA, Irina STOICOVA, Anatolie NEGARĂ

Laboratorul de gerontologie, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.2(89).04

Rezumat. Nutriția este un factor important al sănătății, funcției fizice și cognitive, al vitalității, calității vieții și longevității. Per- soanele vârstnice au adesea un consum redus de alimente, indus de cauze multifactoriale, drept urmare malnutriția este un factor de risc independent pentru creșterea morbidității și mortalității, indiferent de patologiile de bază (insuficiențe cronice ale organelor, tulburări cognitive, cancere, boli car- diovasculare, diabet de tip 2 etc.), inclusiv la subiecții suprap- onderali sau obezi. Prevalența malnutriției variază de la 4% la 10% la populația vârstnică din comunitate, de la 15% la 38% la bătrânii instituționalizați și de la 30% la 70% la cei spitalizați. Scopul studiului dat a constat în evaluarea stării de nutriție a persoanelor în etate instituționalizate și stabilirea unor corelații dintre factorii determinanți ai malnutriției cu sindromul de fragilitate. Studiul de tip epidemiologic, parte componentă a proiectului 20.80009.8007.25 „Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico- psihosociale ale vârstnicului vulnerabil”, a inclus 50 de pacienți instituționalizați în Azilul republican pentru invalizi și pensionari din municipiul Chișinău. Toate persoanele au fost examinate prin evaluarea geriatrică complexă, aprobată prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 619 din 07.09.2010. Conform rezultatelor, atât malnutriția, cât și riscul de malnutriție au avut frecvență înaltă la persoanele vârstnice instituționalizate. Dintre factorii determinanți ai malnutriției cea mai înaltă asociere au avut-o numărul maladiilor concomitente, funcționalitatea diminuată a vârstnicilor, prezența sindromului de depresie și a dereglărilor cognitive. Totodată, sindromul de malnutriție a corelat cu criteriile de fragilitate, dar și cu gradul de severitate a fragilității bătrânilor instituționalizați. Cuvinte-cheie: vârstnic, nutriție, factorii malnutriției, fragilitate.

Vezi articolul integral