SINDROMUL DE FRAGILITATE LA PERSOANELE VÂRSTNICE: SINTEZA LITERATURII

Anatolie NEGARĂ, Gabriela ȘORIC, Elena COȘCIUG, Ana POPESCU, Ana POPA, Irina STOICOVA

Laboratorul de Geriatrie și Gerontologie,
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

CZU: 616-053.9+612.67

Rezumat. Fragilitatea este un concept relativ nou în practica medicală mondială, reprezintă un sindrom geriatric complex, carac- terizat prin scăderea vitalității și creșterea vulnerabilității. Este frecvent întâlnit la persoanele peste 60 de ani și adesea este însoțit de dizabilitate și polipatologie. Există numeroase instrumente pentru evaluarea fragilității, însă niciunul nu reprezintă un instrument general acceptat. Dintre acestea, ”fenotipul de fragilitate” și ”indexul de fragilitate” sunt cele mai cunoscute metode. Fenotipul de fragilitate propus de Fried conține un șir de criterii ce delimitează pacienții în robuști, prefragili și fragili. Alți autori afirmă că fragilitatea apare ca rezultat al unei acumulării sistemice de deficite. Conceptuali- zarea fragilității ca stare de vulnerabilitate globală constituie un pas înainte pentru a atrage atenția asupra acelor vârstnici care au un risc înalt de a deveni dependenți. În acest scop, a fost realizat un studiu al literaturii de specialitate pentru a elucida principalele aspecte ale viziunii contemporane asupra sindromului de fragilitate, cauzele apariției și impactul aces- tuia asupra societății. Pentru realizarea obiectivului trasat, au fost studiate diverse manuale de specialitate, circa 30 de publicații din baza de date Google Search, HINARI, după cuvintele-cheie „sindrom de fragilitate”, ,,vârstnic”, „vul- nerabilitate” etc. Informația a fost sistematizată, evidențiind principalele aspecte ale viziunii contemporane în lucrări din ultimii cinci ani. Odată cu creșterea speranței de viață și a tendinței de îmbătrânire demografică, se estimează o majorare a prevalenței pacienților fragili, aceasta devenind o problemă majoră de sănătate publică, a cărei diagnosticare la timp poate preveni instalarea dependenței.Cuvinte-cheie: sindrom de fragilitate, vârstnic, vulnerabili- tate.

Vezi articolul integral