SĂNĂTATEA – CATEGORIE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ

Constantin Ețco

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.3(90).03

Un timp îndelungat s-a considerat că probleme- le ocrotirii sănătății populației reprezintă un obiect de studiu pentru științele medico-biologice și cele sociale. De obicei, aspectele economice ale sănătății erau examinate în contextul unei sfere sociale orga- nizate de consum sau erau studiate în cadrul comple- xului de probleme din sfera neproducătoare. Însă, cu timpul, a sporit esențial actualitatea problemelor de ocrotire și de fortificare a sănătății populației, probleme care nu mai puteau fi studiate în mod separat atât de științele medicale, cât și de cele sociale. S-a constatat că sănătatea nu este o categorie doar socială, ci și una economică. În mod firesc, la ordinea zilei au apărut așa probleme pre- cum: costul ocrotirii sănătății oamenilor într-o soci- etate contemporană; considerarea potențialului de sănătate ca o parte integrantă de mare importanță a bogăției naționale și ca un factor al dezvoltării economice; evaluarea potențialului de resurse al ocrotirii sănătății, precum și a noilor surse de infor- mare ale acestuia; eficacitatea funcționării ramurii și dezvoltarea relațiilor economice în condițiile de tranziție la economia de piață.

Vezi articolul integral