REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE ȘI FORMAREA BIOFILMELOR DE CĂTRE TULPINILE DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS IZOLATE DIN ULCERE TROFICE

Greta BĂLAN

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

CZU: 616-002.44-009.85:579.861.2+615.281.9.015.8

Rezumat. Rezistența în creștere a tulpinilor de Staphylococcus aureus la antibiotice, împreună cu rezistența inductibilă la clindamici- nă, rezistența la meticilină și formarea biofilmelor reprezintă probleme grave pentru terapia infecțiilor provocate de această specie. Au fost luate în studiu 53 de tulpini de S. aureus izolate din ulcere trofice. Toate tulpinile au fost identificate și testate conform ghidurilor în vigoare. Astfel, 36 (67,9%) de tulpini izolate din ulcere trofice au fost polirezistente la antibiotice, 23 (43,4%) au fost rezistente la meticilină (MRSA), 12 (22,6%) au fost pozitive prin testul D și 39 (73,6%) au produs biofilme. Tulpinile de S. aureus au prezentat sensibilitate mai mare față de vancomicină (100%) și linezolid (90,6%). Rată mai mare de rezistență inductibilă la clindamicină a fost observată în rândul MRSA, în comparație cu S. aureus sensibil la metici- lină (MSSA). Similar, au fost înregistrate rate mai mari de polirezistență și rezistență la meticilină printre tulpinile produ- cătoare de biofilm, comparativ cu cele care nu produc biofilm. Așadar, pentru un management bun al infecțiilor provocate de S. aureus, este important de inclus în diagnosticul de laborator de rutină testul D pentru detectarea rezistenței inductibile la clindamicină. Vancomicina și linezolidul sunt preparatele ce rămân a fi indicate în tratamentul empiric al infecțiilor severe cauzate de S. aureus. Detectarea producerii de biofilme de asemenea ar trebui inclusă în testele de rutină. Cuvinte-cheie: Staphylococcus aureus, rezistență la antibio- tice, biofilme, ulcere trofice.

Vezi articolul integral