Procesul de revizuire

       Considerăm că unul dintre principalele obiective ale sistemului de evaluare inter pares este îmbunătățirea calității manuscrisului unui candidat. Comitetul editorial se asigură că materialele trimise fac obiectul unei evaluări inter pares de către experții anonimi independenți.

       Articolul trimis este mai întâi luat în considerare pentru a decide dacă un anumit articol se încadrează în domeniul tematicii revistei, apoi articolul este trimis către recenzori pentru aprobare ulterioară către doi experți de top în domeniu. Numele autorilor și recenzenților și apartenența lor nu se arată reciproc.

      Manuscrisul primit pentru publicație este tratat ca un document confidențial. Articolul nu este prezentat altor părți sau discutat cu acestea, cu excepția celor autorizate de editor. Personalul editorial nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre manuscrisul trimis altcuiva decât autorul corespunzător, recenzenții, alți consilieri editoriali și editorul. Materialele nepublicate dezvăluite într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în propriile cercetări ale editorilor fără acordul expres scris al autorilor. Recenzenții trebuie să păstreze confidențialitatea și să nu dezvăluie informații despre sau din articolul analizat unei persoane neautorizate.

      În cazul oricărui conflict de interese (interes personal, animozitate personală, conflicte financiare sau științifice etc.), evaluatorii trebuie să informeze imediat Colegiul de redacție cu privire la acest lucru. Dacă un astfel de conflict este recunoscut, examinatorul este exclus din procesul de revizuire și un alt evaluator este desemnat.

      Orice arbitru selectat, care se simte necalificat pentru a revizui manuscrisul sau știe că revizuirea promptă a acestuia va fi imposibilă, ar trebui să anunțe editorul și să se excludă din procesul de revizuire.

      Factorii care sunt luați în considerare în timpul revizuirii sunt relevanța, temeinicia, semnificația, originalitatea, lizibilitatea și un stil de limbaj adecvat.

      Recomandăm ca un rezultat negativ a evaluării să explice punctele slabe ale manuscrisului, astfel încât autorii în cauză să poată înțelege baza respingerii și să îmbunătățească manuscrisul pe baza acestor comentarii.

      Recenzenții sunt încurajați să fie sinceri, dar nu ofensatori în limba lor (cuvintele dure inutil pot fi modificate sau eliminate la discreția editorului). Credem într-o critică constructivă. Critica personalității autorului este inadecvată.

      Comentariile recenzenților ar trebui să fie suficient de informative și utile pentru a putea fi luată decizia editorială. Autorii nu trebuie să confunde și comentariile directe, și adevărate cu o critică neloială.

      Recenzenții ar trebui să indice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de autor. Un recenzent ar trebui, de asemenea, să atragă atenția editorului asupra oricăror similitudini substanțiale sau suprapuneri între manuscrisele examinate și orice altă lucrare publicată despre care au cunoștințe personale.

      Recenziile trebuie făcute în mod obiectiv. Arbitrii ar trebui să își exprime punctele de vedere în mod clar, împreună cu prezentarea argumentelor de susținere. Se așteaptă ca evaluatorii să sugereze autorilor cum își pot întări lucrarea pentru a o face acceptabilă.

      Cu ajutorul comentariilor recenzenților, se ia o decizie finală (Articolul nu poate fi publicat în forma prezentată; Articolul necesită corectare conform obiecțiilor și propunerilor; Articolul poate fi publicat în forma prezentată de autor) și trimisă autorului corespunzător.

      Recenzenții trebuie să prezinte o expertiză a manuscrisului, de obicei în termen de 14 zile.