Procedura de depunere și publicare

Timpul de la depunere la publicare este în medie de 12 săptămâni.

      Înainte de depunere

      Autorii sunt rugați să viziteze site-ul nostru web www.revistaspemm.md  și să respecte cu strictețe instrucțiunile din Declarația de confidențialitate și statutul de malpraxis a publicației.

      Autorii trebuie să obțină ORCID iD la https://orcid.org/register, pentru a crea profilul Google Scholar la https://scholar.google.com și profilul Research Gate la https://researchgate.net.

      Autorii sunt responsabili pentru conținutul articolului, confirmând utilizarea numai a datelor științifice originale. În cazul împrumutului de materiale de la alți cercetători (sau de la o publicație anterioară a autorilor), trebuie făcută referința sau citarea corectă.

      Autorii garantează că articolul trimis nu a fost publicat anterior sau în altă limbă și nu a fost trimis simultan în altă revistă.

      Autorii trebuie să scrie articolul în conformitate cu Ghidul pentru autori. În caz contrar, Colegiul de redacție își rezervă dreptul de a respinge articolul din considerare pentru publicare.

      Articolele trebuie trimise electronic de către autorul responsabil pentru corespondență la e-mail:redactor.spemm@gmail.com, utilizând formularul de declarație de autor și acordul de licență.

      Depunere

      Colegiul de redacție evaluează manuscrisele în funcție de conținutul lor intelectual, fără a ține seama de rasă, sex, orientare sexuală, credințe religioase, origine etnică, cetățenie sau filosofia politică a autorilor.

      Nu există o taxă de depunere, dar autorului i se cere să se familiarizeze cu politica privind tarifele de procesare a articolelor pentru a lua în considerare plățile instituționale sau personale, sau sponsorii.

      Articolele trimise sunt mai întâi luate în considerare pentru a decide dacă un anumit articol se încadrează în aria tematicii revistei, apoi articolele sunt trimise către recenzori pentru aprobare ulterioară, de obicei, către experți de top din domeniu. Numele autorilor și recenzenților și apartenența lor nu se arată reciproc.

      Pentru ca un articol să fie publicat, acesta trebuie să aibă o aprobare bine motivată a celor doi recenzori, care este apoi luată în considerare și aprobată în continuare de către comitetul editorial. Dacă una dintre cele două recenzii este „negativă”, colegiul de redacție aprobă respingerea sau articolul este trimis altui recenzent.

      Dacă articolul necesită unele modificări, acesta este returnat autorului (autorilor) pentru a fi revizuit, ținând cont de recomandările recenzentului. Versiunea modificată este apoi redirecționată din nou către evaluator, pentru a lua în considerare posibilitatea publicării articolului.

      Procedura de publicare

      Articolul acceptat este transmis pentru editare științifică și corectură. Când corectorul editorial descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în lucrare, este obligația sa de a notifica prompt colegiul de redacție sau editorului și de a coopera cu autorul pentru a corecta sau retrage lucrarea.

      Autorii, recenzenții și corectorul sunt rugați să informeze redacția dacă unele greșeli gramaticale, cifre sau deplasări ale tabelului s-au strecurat în textul articolului. Colegiul de redacție și editorul sunt întotdeauna dispuși să publice corecțiile, clarificările și scuzele atunci când este necesar.

      Versiunea finală este ajustată cu autorii pentru aprobare și pentru corectarea posibilelor inexactități. Cu toate acestea, modificările esențiale ale autorului (autorilor) după editare și corectură nu sunt permise.

      În cazul în care un articol este respins, autorul (autorii) primește o explicație bine motivată de la colegiul de redacție.

      Lucrărilor respinse li se oferă posibilitatea unei contestații oficiale. Cererile de contestație trebuie făcute în scris la colegiul de redacție. Autorul ar trebui să furnizeze motivele detaliate ale recursului și răspunsurile punct cu punct la comentariile recenzenților și ale editorului.

      Dacă o contestație este respinsă, contestațiile ulterioare asupra deciziei nu vor fi luate în considerare și lucrarea nu va fi acceptată din nou. Redactorul-șef se adresează celorlalți membri a colegiului de redacție sau recenzenților în luarea acestei decizii.