Politica de plagiat

Plagiatul și datele frauduloase sunt considerate o încălcare semnificativă a veridicității și implică furtul proprietății intelectuale din munca altor persoane.

Revista SPEMM menține integritatea comunității științifice. Colegiul de redacție monitorizează elementele de plagiat și date frauduloase. Autorii sunt rugați să excludă o inexactitate sau manipulare a datelor, împrumutând neglijent dintr-o citație.

Declarațiile frauduloase sau inexacte cu bună știință constituie un comportament lipsit de etică și sunt inacceptabile.

 Lucrările cu profil politic sau lucrările, inclusiv evaluări părtinitoare sau incorecte ale altor lucrări științifice și ale altor specialiști, nu sunt acceptate pentru publicare.

Dacă se constată plagiat sau date frauduloase în orice lucrare după o investigație internă, o scrisoare este trimisă imediat tuturor autorilor, institutelor afiliate acestora și agențiilor de finanțare și ulterior lucrarea va fi retrasă.

Redacția solicită ca manuscrisele trimise să fie doar lucrarea proprie a autorului și nu opera celorlalți, cu excepția cazului în care s-a acordat o permisiune explicită. Aceasta include text, figuri și tabele. Responsabilitatea pentru plagiat și date frauduloase revine în cele din urmă scriitorului.

Articolele ar trebui să descrie rezultatele cât mai exact posibil și să evite utilizarea declarațiilor de opinii ca fapte. Manuscrisul ar trebui să prezinte rezultatele într-un mod direct și să evite înșelarea cititorului sau cauzarea neînțelegerilor. Articolele trebuie să fie autentice și nu trebuie să conțină date manipulate sau informații frauduloase. Acest lucru se aplică și traducerilor directe dintr-o limbă în alta.

Autorii nu trebuie să publice manuscrise care descriu în esență aceeași cercetare în mai multe jurnale. Trimiterea simultană a aceluiași manuscris la mai multe jurnale este considerată un comportament de publicare lipsită de etică și este inacceptabilă.

Publicarea unor tipuri de articole (de ex. Traduceri) în mai multe jurnale este uneori justificabilă, cu condiția respectării anumitor condiții. Autorii și editorii trebuie să fie de acord cu publicația secundară, care trebuie să reflecte aceleași date și interpretare a articolului primar. Articolul principal trebuie citat în publicația secundară.

Autorii trebuie să susțină faptul că toate datele din articol sunt reale și autentice. Autorii trebuie să se asigure că au scris lucrarea complet originală, iar dacă autorii au folosit lucrarea și / sau cuvintele altor autori, aceasta ar trebui citată în mod corespunzător.

Recomandări pentru evitarea plagiatului:

– Folosiți ghilimele în jurul cuvintelor luate textual dintr-o sursă;

– Nu modificați nicio parte a citatului în contextul propoziției;

– Utilizați semne unice pentru o ofertă în cadrul unei cotații;

– Folosiți elipse (un spațiu și trei puncte) pentru o parte din citatul omis;

– Folosiți paranteze în jurul cuvintelor adăugate;

– Limitați utilizarea ghilimelelor directe;

– Nu ignorați menționarea articolelor corespunzătoare în lista de referințe;

– Evitați parafrazarea.

Toate manuscrisele care intră în redacție sunt testate pentru plagiat prin sistemul anti-plagiat (https://verifica-textul.sistemantiplagiat.ro/?gclid=Cj0KCQjwkbuKBhDRARI#/verifica). Un articol trebuie să aibă cel puțin 75% din unicitatea textului pentru a fi acceptat.

Cazurile evidente de împrumuturi plagiate sau neautorizate pot duce la o interdicție de trei ani sau mai lungă pentru transmiterea viitoare către Revista SPEMM.