Politica de arhivare

Colegiul de redacție al Revistei Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină are grijă de conservarea conținutului. Politica de stocare vizează selecția, stocarea și accesul la arhivele revistei și include următoarele obiective: conformitatea materialelor de arhivare cu standardele arhivelor; înregistrarea și publicarea articolelor în conformitate cu cerințele profesionale; și asigurarea accesului larg la materialul arhivat, oferit de practica editorială. Autorul Revistei SPEMM poate păstra și disemina copia articolului înainte de publicare (versiunea pre-tipărită, pre-editare) și după publicarea sa (versiunea post-tipărire). Autorul poate arhiva versiunea operei sale pe propriul său site web, pe site-ul instituțional și în alte depozite înainte de a trimite sau după ce a trimis, fără a avea nevoie de permisiuni de la editor. Cu toate acestea, recomandăm autorilor noștri să înceapă răspândirea copiilor articolelor după publicare, deoarece versiunea PDF post-tipărită a editorului este verificată de recenzenți, revizuită de corector și are metadatele, care sunt importante pentru citare și identificare.

Autoarhivarea

Îi încurajăm pe autori că autoarhivarea este practica plasării versiunilor digitale ale literaturii științifice într-un depozit online sau pe un site web (exemplu Google Scholar). Atunci când autorii își arhivează cercetările, le pun la dispoziția oricărui utilizator de pe Internet, vizibil, accesibil, recoltabil, căutabil și utilizabil, sporind astfel acoperirea și impactul acestuia, precum și numărul de citate pe care le primește. Auto-arhivarea este ușoară, gratuită și extrem de benefică în diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării pentru avansarea rapidă a științei la nivel mondial.

În conformitate cu termenii licenței de acces deschis a Revistei SPEMM, autorii au dreptul să depună versiunea finală publicată a articolului în depozite instituționale și / sau organizate central imediat după publicare, cu condiția ca Revistei SPEMM să fie atribuit drept locul inițial de publicare și să fie corect prezentate detaliile referințelor. Autorii sunt încurajați să depună adresa URL a articolului lor publicat pe lângă versiunea PDF. Vă sugerăm să vă conectați la versiunea finală a articolului publicată în Jurnal, utilizând articolul atribuit DOI (Digital Object Identifier). Redacția Revistei SPEMM depune articolele publicate în mai multe arhive digitale din întreaga lume pentru a garanta conservarea digitală pe termen lung. Revista SPEMM își stochează arhivele full-text pe:

 – propriul site web al Revistei SPEMM (www.revistaspemm.md),

– Serverul extern extern al Instrumentului Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/ro/spemm)

– Serverul instituțional în științe medicale (http://library.usmf.md).

– Serverul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://idsi.md/en/home).

– Serverul extern extern (străin) al bibliotecii rusești CYBERLENINKA

(https://cyberleninka.ru/)

– Serverul ЭБС Лань, Россия (https://e.lanbook.com/journal/2988)

Informațiile din bibliotecile electronice științifice respectă standardele de stocare a datelor digitale și toată lumea poate folosi căutarea avansată după articole din jurnal, cuvinte cheie, autor și titlu. Link-ul către textul complet al articolului este marcat pe pagina lor de pornire. Colegiul de redacție SPEMM introduce metadatele articolelor în toate bazele, în scopul conservării și restaurării pe termen lung.