Declarație privind conflictul de interese

Colegiul de redacție și editorul solicită tuturor autorilor și recenzorilor să declare orice conflict de interese care ar putea fi inerent trimiterilor lor.

La trimiterea unui manuscris, indiferent dacă este un articol sau o scrisoare, autorii sunt responsabili de recunoașterea și dezvăluirea conflictelor de interese financiare și de altă natură care ar putea afecta munca lor. Aceștia ar trebui să recunoască tot sprijinul financiar pentru lucrare și alte conexiuni financiare sau personale cu aceasta în manuscris. Declarația pentru autori conține acest compartiment.

Conflictul de interese pentru un manuscris dat există atunci când un participant la procesul de evaluare inter pares și publicare – autorul, recenzentul sau editorul – este conectat la activitățile care pot influența în mod necorespunzător judecata sa, indiferent dacă această judecată este de fapt afectată sau nu.

Relațiile financiare cu industria, de exemplu, prin angajare, consultanțe, proprietate de acțiuni, onorarii, mărturii ale experților, fie direct, fie prin intermediul familiei imediate, sunt de obicei considerate a fi cele mai importante conflicte de interese. Relațiile financiare și efectele acestora sunt mai puțin ușor de detectat decât alte conflicte de interese.

Cu toate acestea, conflictele pot apărea din alte motive, cum ar fi relațiile personale, competiția academică și pasiunea intelectuală. Încrederea publicului în procesul de evaluare inter pares și credibilitatea articolelor publicate depind parțial de cât de bine este gestionat conflictul de interese în timpul procesului de redactare, revizuire inter pares și luarea deciziei editoriale. O prejudecată poate fi adesea identificată și eliminată printr-o observație atentă la metodele științifice și concluziile lucrării.

Participanții la evaluarea inter pares și publicare ar trebui să dezvăluie interesele lor conflictuale, iar informațiile ar trebui să fie deschise, astfel încât ceilalți să poată judeca efectele lor.

Evaluatorii externi ar trebui să dezvăluie editorilor orice conflicte de interese care ar putea influența opiniile asupra manuscrisului și ar trebui să se descalifice de la revizuirea manuscriselor specifice dacă consideră că este adecvat.

Editorii trebuie să fie conștienți de conflictele de interese ale recenzenților pentru a interpreta recenziile în mod obiectiv și pentru a judeca singuri dacă recenzorul ar trebui să fie descalificat. Comitetul editorial și examinatorii nu ar trebui să utilizeze cunoștințele legate de lucrare înainte de publicarea sa pentru a-și promova propriile interese.

Contactele directe – reprezintă principala și cea mai preferată modalitate de a rezolva disputele dintre editori, autori și terți în procesul de revizuire și pregătire a materialelor pentru publicare, precum și în legătură cu articolele deja publicate. Dacă aveți reclamații sau reclamații, trebuie să le raportați redactorului-șef al revistei în formă scrisă la adresa de e-mail a revistei sau la adresa listată pe site-ul revistei.

Scrisoarea trebuie să conțină esența problemei controversate, circumstanțele, numele persoanei și / sau produsul pentru care se face reclamația. Persoanele sau organizațiile care se plâng la colegiul de redacție a revistei pentru unele probleme pot fi siguri că aceste plângeri vor fi tratate într-un timp rezonabil. Colegiul de redacție, în timp ce analizează plângerile și disputele, urmărește declarația acceptată de etică și malpraxis a publicației.