Declarație de confidențialitate

Declarația de confidențialitate a Revistei SPEMM definește poziția și intențiile editorului în domeniul prelucrării și protejării datelor cu caracter personal, este strict aplicată de șeful instituției și angajații colegiului de redacție și se aplică tuturor datelor personale ale entităților procesate în colegiul de redacție cu și fără utilizarea instrumentelor de automatizare.

În trimiterea manuscriselor lor, autorii încredințează editorilor rezultatele muncii lor științifice și ale efortului creativ, de care reputația și cariera lor pot depinde. Drepturile autorului pot fi încălcate prin divulgarea detaliilor confidențiale în timpul examinării manuscrisului său.

Colegiul de redacție nu divulgă informațiile despre manuscrise în procesul de pregătire a ediției (inclusiv primirea manuscrisului, conținutul, statutul în procesul de revizuire, critici etc.) altcuiva decât autorii și recenzenții.

Manuscrisul este tratat cu respectul cuvenit pentru confidențialitatea autorilor. Membrii redacției și recenzenții respectă drepturile autorilor evitând să discute public lucrările autorilor sau să își însușească ideile înainte de publicarea manuscriselor.

Editorul clarifică recenzenților săi că manuscrisele trimise pentru recenzie sunt comunicări privilegiate și sunt proprietatea intelectuală privată a autorilor. Recenzenții nu au voie să facă copii ale manuscrisului pentru fișierele lor și li se interzice să le partajeze cu alții, cu excepția cazului în care există permisiunea editorului.

Recenzenții au, de asemenea, drepturi la confidențialitate, care trebuie respectate de editor. Este posibil să fie încălcat confidențialitatea în cazul în care se pretinde necinste sau fraude, dar altfel trebuie respectată.

Recenzenții ar trebui să returneze sau să distrugă copiile manuscriselor după trimiterea recenziilor. Personalul redactor păstrează confidențial copii ale manuscriselor respinse.

Editorul are dreptul de a modifica această Declarație de confidențialitate fără consimțământul autorului. Acceptând textul acestei Declarații de confidențialitate, autorul își dă acordul pentru toate modificările ulterioare aduse acesteia. Noua Declarație de confidențialitate intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul web, cu excepția cazului în care se prevede altfel în noua ediție.