PARTICULARITĂȚILE PACIENȚILOR CU TUBERCULOZĂ DIN CONTINGENTELE PERICLITANTE ȘI DIN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE ÎMBOLNĂVIRE

Evelina LESNIC, Alina MALIC, Tatiana OSIPOV

Catedra de pneumoftiziologie, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.2(89).06

Rezumat. Depistarea TBC constă în aplicarea măsurilor de identifi- care precoce a suspecților și necesită realizarea examenului radiologic al cutiei toracice la pacienții din grupurile cu risc sporit, contingentele periclitante și grupurile dispensarizate de pneumoftiziolog. Scopul a constat în evaluarea comparativă a particularităților pacienților din contingentele periclitante și grupurile cu risc sporit de îmbolnăvire pentru optimizarea depistării precoce a tuberculozei. S-a realizat o cercetare retrospectivă selectivă a 166 de pacienți distribuiți în lotul de studiu, care a inclus 48 de cazuri din contingentele periclitante și eșantionul de comparație cu 118 pacienți din grupurile cu risc, înregistrați în mun. Chișinău în 2018. Particularitățile pacienților din contingentele periclitante au fost vârsta până la 34 de ani, reședința urbană, nivelul de studii complete, particularitățile socioeconomice favorabile, statutul micro- biologic negativ, iar ale celor din grupurile cu risc: vârsta peste 45 de ani, vulnerabilitatea socială, comportamentele cu risc, factorii epidemiologici, barierele administrative în acordarea serviciilor medicale și statutul microbiologic pozitiv. În concluzie, deși mecanismul depistării este identic, pacienții din contingentele periclitante au finalizat cu succes terapeutic comparativ cu grupurile cu risc, ceea ce demonstrează necesi- tatea abordării personalizate a pacienților cu particularități agravante. Cuvinte-cheie: tuberculoză, factori de risc, grupuri periclitante.

Vezi articolul integral