METODE CONTEMPORANE DE SCREENING ȘI PREVENIRE A PREECLAMPSIEI ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ

Vera OLEINIC

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemiţanu

CZU: 618.3-06:616.8-009.24-074/-076

Rezumat. Preeclampsia afectează 2-5% din femeile însărcinate și este una dintre principalele cauze ale morbidității și mortalității materne și perinatale, mai ales atunci când debutul bolii este timpuriu. Scopul principal al acestui articol este revizuirea literaturii privind metodele eficiente de prezicere a preec- lampsiei în primul trimestru de sarcină pentru a identifica femeile cu risc ridicat de a dezvolta preeclampsie, astfel încât măsurile necesare să poată fi inițiate cât mai devreme, pentru a preveni sau a reduce cel puțin frecvența apariției acestei afecțiuni. Până în prezent au fost găsiți câțiva biomarkeri promițători pentru predicția preeclampsiei, folosiți aparte sau în combinație. Aceștia includ: a) markeri biochimici, cum ar fi nivelul factorului de creștere placentar (PlGF), al tirozin-kinazei 1 solubile (sFlt-1) și al raportului sFlt-1/PlGF, precum și nivelul de proteină placentară 13 (PP13), endoglină solubilă (sEng), proteină plasmatică A (PAPP-A) asociată cu sarcina; b) markeri fiziologici și biofizici, cum ar fi presiunea arterială medie și indicele de pulsatilitate al arterei uterine. În concluzie, markerii biochimici s-au dovedit a fi promițători în predicția preeclampsiei încă din primul trimestru de sarcină la gravidele cu factori de risc. Cuvinte-cheie: preeclampsie, predicție, primul trimestru de sarcină.

Vezi articolul integral