INFLUENȚA PREPARATELOR DE ORIGINE ENTOMOLOGICĂ ASUPRA PROCESELOR EXSUDATIVE ȘI PROLIFERATIVE ALE INFLAMAȚIEI

Ina GUȚU, Ianoș COREȚCHI, Carolina CATCOV, Nicolae BACINSCHI

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

CZU: 615.324:595.7:616-002

Rezumat. Preparatele de origine entomologică sunt utilizate pentru efectele lor imunomodulatoare, hepatoprotectoare, antibacte- riene și antiinflamatorii. Scopul studiului a fost determinarea influenței preparatelor imuheptin și imupurin asupra evoluției inflamației subacute. Au fost selectați 38 de șobolani cu o greutate de 160-250 g, preparatele cercetate și de referință au fost administrate timp de șapte zile, după inducerea inflamației subacute prin plasarea sub pielea animalelor a două discuri de fetru sterilizate. La a 8-a zi după intervenție au fost extrase discurile împreună cu țesutul de granulare format, fiind cântărite și uscate la 60ºC până la o masă constantă. Reacția proliferativă se apreciază după diferența dintre masa granulomului format și masa inițială a discului. De asemenea, a fost evaluat tabloul sângelui periferic și s-a determinat nivelul seric al citokinelor TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, IL-10. Dexametazona a prezentat o inhibiție de 51% a proceselor exsudative și de 26% a celor proliferative, a scăzut procentul limfocitelor și conținutul citokinelor TNF-alfa, IL-1- beta, IL-6. Imuheptinul nu a influențat semnificativ evoluția inflamației subacute. Imupurinul a determinat o inhibiție nesemnificativă de 1-5% a proceselor exsudative și de 3-8% a celor proliferative, dar o micșorare a nivelului IL-6 și o majora- re a IL-10 semnificative statistic (p<0,05). Așadar, imupurinul a demonstrat o tendință de reducere a proceselor exsudative și proliferative, mai slab pronunțate decât la dexametazonă, dar a micșorat conținutul citokinei proinflamatorii IL-6 și a majorat semnificativ IL-10 – citokină antiinflamatoare. Imuheptinul a redus nivelul IL-6. Cuvinte-cheie: imupurin, imuheptin, inflamație, granulom, disc de fetru, IL-6, IL-10.

Vezi articolul integral