HEPATOTOXICITATEA PREPARATELOR ANTITUBERCULOASE (SINTEZA LITERATURII DE SPECIALITATE)

Nicolae BACINSCHI1, Sofia ALEXANDRU2, Anna DONICA2,Liubovi NEPOLIUC2, Serghei CEBAN2, Ludmila CRIVENCO2

1 IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu,
2 IMSP Institutul de Ftiziopulmonologie Chiril Draganiuc

CZU:616.24-002.5-085.06

Rezumat. Hepatotoxicitatea preparatelor antituberculoase constituie un obstacol major în realizarea unui tratament eficient și inofensiv al tuberculozei, determinat de riscul afectării sepa- rate a ficatului, care crește mult la asocierea acestora. Studiul aspectelor patogenetice ale hepatotoxicității preparatelor antituberculoase a demonstrat că aceasta este cauzată de: for- marea metaboliților intermediari toxici; stimularea activității enzimelor hepatice responsabile de generarea produselor to- xice; declanșarea stresului oxidativ, cu diminuarea activității sistemului antioxidant; inducerea proceselor inflamatoare și imune; stimularea apoptozei și a necrozei hepatocitelor; prezența devierilor genetice, responsabile de metabolismul preparatelor antituberculoase; dereglarea funcțiilor organi- telor intracelulare etc. Elucidarea verigilor patogenetice ale hepatotoxicității preparatelor antituberculoase va permite de a selecta rațional și a administra adecvat medicamentele hepatoprotectoare pentru prevenirea și/sau tratamentul afecțiunilor hepatice. Cuvinte-cheie: preparate antituberculoase, hepatotoxicitate, izoniazidă, rifampicină, pirazinamidă, metaboliți toxici, citocromul P-450.

Vezi articolul integral