EFICACITATEA MĂSURILOR ANTIEPIDEMICE ÎN FOCARELE DE TUBERCULOZĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Alina MALIC, Dumitraş BATÎR, Evelina LESNIC, Tatiana OSIPOV

Catedra de pneumoftiziologie, IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.2(89).07

Rezumat. Riscul major de îmbolnăvire cu tuberculoză este constatat la contacții pacienților cu TBC, în special în cazul contac- tului pe termen lung. Scopul cercetării a urmărit studierea particularităților focarelor de tuberculoză (FT) în dependenţă de gradul pericolului epidemiologic şi aprecierea eficacității măsurilor antiepidemice realizate în cadrul acestor FT. Au fost analizate 384 de focare de tuberculoză formate din bolnavii spitalizați pentru tratament antituberculos în Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din municipiul Chișinău. Conform criteriilor de clasificare a focarelor, ele au fost repartizate în 3 grupuri: grupul 1 – 279 (72,7%) de focare, grupul 2 – 104 (27,1%) și grupul 3 – un singur (0,2%) focar. În 163 (58,4%) FT din grupul 1 au fost prezenți copii, femei gravide – în 11 (3,9%) FT și pacienți co-infectați cu HIV în 18 (6,5%) FT. Eliminarea de micobacterii de tuberculoză a fost confirmată prin microscopia sputei la 263 (94,3%) de pacienți. După examinarea contacților, la 15 copii și 7 adulți din FT din grupul 1 a fost diagnosticată tuberculoza. În FT din grupul 2 au predominat condițiile de trai satisfăcătoare drept criteriu de clasificare. Cultura pozitivă pentru micobacteria tuberculozei a fost identificată la 53 (51,0%) de pacienți, iar 4 persoane din FT au fost diagnosticate cu tuberculoză. Concluzie : ponderea mare a focarelor din grupul 1 indică o situație epidemiologică tensionată în pofida descreșterii indicatorilor epidemiologici. Optimizarea măsurilor antiepidemice în focare prin lărgirea grupurilor investigate activ va contribui la depistarea precoce și la diminuarea riscului transmiterii infecției tuberculoase. Cuvinte-cheie: tuberculoză, focar, masuri antiepidemice.

Vezi articolul integral