DISCHINEZIA CILIARĂ PRIMARĂ LA PACIENȚII ADULȚI CU BRONȘIECTAZII (SINTEZA LITERATURII)

Oxana MUNTEANU

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

CZU: 616.2-007-053.1:616.233-007.64

Rezumat. Dischinezia ciliară primară (DCP) este o boală genetică autozomal recesivă, cauzată de mutații în peste 30 de gene, ce se asociază cu anomalii ale structurii și funcției cililor. În structura etiologică a bronșiectaziilor, DCP este printre cauzele rare de bronșiectazii atât la copii, cât și la adulți. Pentru simplificarea deciziei de manifestări clinice sugestive pentru DCP, este recomandată utilizarea scorului predictiv PICADAR. În lipsa unui test de referință considerat drept ”standard de aur”, confirmarea diagnosticului de DCP este greu de realizat, necesitând un șir de teste costisitoare și complexe, în practica clinică fiind sugerată strategia ierarhică de indicare a testelor conform algoritmului de diagnostic. Suspectarea dischineziei ciliare primare la pacienții adulți cu bronșiectazii, precum și respectarea algoritmului de diagnostic recomandat de ghidurile actuale, ar contribui la diagnostica- rea timpurie a maladiei și la optimizarea managementului acestor pacienți. Cuvinte-cheie: bronșiectazii, dischinezie ciliară primară, algoritm de diagnostic, scorul PICADAR.

Vezi articolul integral