Obiective și domeniu

Scopul Revistei Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină constă în prezentarea comunității medicale din Republica Moldova a rezultatelor studiilor moderne și a domeniilor actuale și în informarea despre realizările similare ale cercetătorilor și practicienilor din străinătate pentru sporirea gradului de competență profesională.

Obiectivul revistei este publicarea rezultatelor studiilor desfășurate de tineri și experimentați cercetători, studii clinice și cazuri, prelegeri, rapoarte scurte și corespondență, precum și lucrări oficiale și editoriale în medicină și științe ale sănătății, precum materialele Conferințelor și Congreselor, recenzii la cărți, file din istoria medicinii.

Revista este concepută pentru specialiști în domeniile sănătății publice, medicine sociale;  economie în medicină; management în medicină; asistență medicală primară; ocrotirea sănătății mamei și copilului; medicină specializată; medicină spitalicească; medicină urgență; igienă; epidemiologie; farmacologie și farmacologie clinică; prevenirea maladiilor și promovarea sănătății; istoria medicinei; psihologie medicală și managerială; asistență medico-socială.