Managementul editorial

Revista Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină este o ediție periodică științifico-practică a Asociației Obștești  Economie, Management și Psihologie în Medicină (AO EMPM), care este editorul (și fondatorul) Revistei SPEMM.

AO EMPM selectează membrii colegiului de redacție la adunarea generală pentru o perioadă de doi ani. Colegiului de redacție selectează redactorul-șef adjunct și secretarul revistei.

Criteriile pentru selecție sunt: ​​experiența editorială, numărul de publicații, granturi realizate, disertații și apartenența la societăți profesionale internaționale. Detalii despre membrii comitetului de redacție pot fi găsite în Colegiul de redacție.

AO EMPM  deleagă dreptul de a publica Revista Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină colegiului de redacție. Activitatea colegiului de redacție este independentă de influența autorităților științifice sau administrative, a companiilor farmaceutice sau a persoanelor comerciale.

Versiunile online și tipărite ale Revistei SPEMM sunt produse în colaborare cu editura Epigraf SRL (e-mail: epigraf2018@gmail.com).

În ansamblu, activitatea colegiului de redacție se bazează pe Statutul AO EMPM , aprobat de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.