Informații generale despre editor

Fondatorul și editorul Revistei  Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină este Asociația Obștească Economie, Management și Psihologie în Medicină (AO EMPM).

Adresa editorului: bd. Ștefan cel Mare, 194b, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova.

Telefon: +373 69481481.

Site-ul editorului: www.revistaspemm.md.

E-mail editor: redactor.spemm@gmail.com.

Președinte AO EMPM – Natalia Zarbailov, MrMSP, dr. în șt. med., conferențiar universitar

E-mail: natalia.zarbailov@usmf.md. Telefonul: +373 69481481.

Fondator și președinte de onoare – Constantin Ețco, dr. hab. șt. med, Profesor universitar.

Consiliul administrativLudmila Goma, secretar

E-mail: ludmila.goma@usmf.md.  Telefonul: 022 205215.

Valeriu Pantea,

E-mail: cds.msp@gmail.com. Telefonul: 022 574501.

Asociația  Obștească Economie, Management și Psihologie în Medicină are în Statutul său atribuția pentru fondarea și editarea unei Reviste medicale științifico-practice (ediție periodică). Revista a fost fondată în anul 2003. Fondatorul și redactorul șef onorific al revistei este Profesorul universitar, dr. hab. șt. med. Constantin Ețco. Redactorul șef al revistei conform Statutului Asociației în vigoare este ales de adunarea generală.  Redactorul șef prin consultații cu membrii asociației convoacă colegiul de redacție și consiliul editorial consultativ.

Activitatea colegiului de redacției este independentă de influența autorităților științifice sau administrative, a companiilor farmaceutice sau a persoanelor comerciale. Redacția respectă cerințele Codului de conduită și Ghidul celor mai bune practici pentru editorii jurnalelor, alcătuit de Comitetul pentru etica publicațiilor (www.publicationethics.org) cu privire la cerințele uniforme pentru manuscrise prezentate în jurnale biomedicale elaborate de Comitetul internațional de medicină Journal Editors (www.icmje.org), pe principiile Asociației Mondiale a Editorilor Medicali (www.wame.org) și pe standardele Comitetului Național de Etică (www.ms.gov.md) din Republica Moldova.

Editarea și printarea ediției periodice

Colegiul de redacție a Revistei  Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină colaborează cu Editura Epigraf S.R.L., care realizează aspectul final al ediției periodice pentru versiunea online și tipărită.

Director – Oleg Bujor.

Adresa: 2012, str. Bucureşti 60, of. 11, or. Chişinău

tel./fax 022 22.85.87,

e-mail: epigraf2018@gmail.com

Redactor literar – Elena Junghietu

Machetare computerizată – Anatol Timotin

Coperta – Iulian Grossu