Garanția egalității drepturilor

Colegiul de redacție evaluează manuscrisele pentru conținutul lor intelectual, fără a ține seama de rasă, sex, orientare sexuală, credințe religioase, origine etnică, cetățenie sau filozofie politică a autorilor.

Revista  Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină cere autorilor după caz să furnizeze o declarație care să identifice comitetul de etică care a aprobat studiul și că studiul este conform standardelor recunoscute, de exemplu: Declarația de la Helsinki sau Ghidul Agenției Europene pentru Medicamente pentru bune practici clinice.

Ghidurile de etică și malpraxis ale revistei sunt descrise în Declarația de etică și malpraxis a publicației și se bazează pe:

– Codul de conduită și liniile directoare pentru cele mai bune practici pentru editorii jurnalelor, alcătuit de Comitetul pentru etica publicațiilor (www.publicationethics.org);

– Principiile Asociației Mondiale a Editorilor Medicali (www.wame.org);

– Cerințe privind manuscrisele uniforme ale Comitetului internațional al editorilor de reviste medicale (www.icmje.org);

– Standardele Comitetului Național de Etică al Republicii Moldova (http://lex.justice.md/md/362783/).