Declarație privind accesul deschis

Revista Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină este o Revistă electronică cu acces online deschis complet, imediat și permanent, care acceptă politica de acces deschis bazată pe Declarația Bethesda privind publicarea accesului liber, publicată pe 20 iunie 2003, în toate condițiile.

Toate articolele din Revista noastră sunt plasate pe site-ul web și inserate în bazele de date imediat după publicarea jurnalului.

Accesul la text integral la articole este prezentat în regim în timp real gratuit și fără nicio perioadă de embargo asupra:

– propriul site web al Revistei SPEMM (www.revista.spemm.md),

– Depozit instituțional în științe medicale (http://library.usmf.md),

–  Server local extern al Instrumentului Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/ro/spemm),

– Catalog colectiv al Consorțiului de Biblioteci Universitare din Moldova (http://primo.libuniv.md/),

– Server extern la distanță (străin) al bibliotecii rusești CYBERLENINKA (https://cyberleninka.ru/journal/),

– Server extern la distanță (străin) al bibliotecii rusești LANI (https://e.lanbook.com/journal/2988)

– Alte biblioteci externe, depozite și baze de date.

În Republica Moldova, politica de stat în domeniul științelor se bazează pe Codul științei și inovării, Legea nr. 259-XV adoptată în 15 iulie 2004, care asigură accesul garantat la informațiile științifice.