Abonare

Revista se distribuie direct sau prin servicii poștale.

Pentru abonare la ediția anuală persoanele fizice și juridice vor face transferul conform prețului stabilit în perioada 01 decembrie anul curent  – 01 februarie următorul an.  În restul timpului, Revista poate fi pusă la dispoziție în funcție de stocul disponibil. ”Economie, Management și Psihologie în Medicină” AO.
Adresa                         bd. Stefan cel Mare și Sfînt nr.194 b
Codul Fiscal                1017620001093
Cont de decontare    MD49VI225100000104725MDL
Banca                          Victoriabank SA fil. Nr. 3 Chisinau
Codul Băncii               VICBMD2X416