CONSTANTIN EŢCO – UN DESTIN ÎMPLINIT

Colegiul de redacţie al revistei Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, Asociaţia Obștească Economie, Management și Psihologie în Medicină, discipoli, colegi, prieteni și persoane apropiate
https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.3(90).23
Vezi articolul integral