CONSTANTIN EȚCO – 80 DE ANI DE LA NAȘTERE 22.07.1941–19.12.2017

Emil Ceban

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.3(90).01

Profesorul Constantin Ețco a fost o personalita- te de o înaltă ținută morală și cu o responsabilitate civică impecabilă, un profesionist desăvârșit, care a contribuit la dezvoltarea medicinei autohtone și a învățământului superior medical și farmaceutic, manifestându-se ca un talentat pedagog, eminent savant și iscusit manager. A fost unul din absolvenții promoției XXVI a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat de Medi- cină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova). În premieră, Domnia Sa a elaborat și a implementat conceptul de reorganizare a siste- mului de pregătire a cadrelor medicale în USMF N. Testemițanu prin rezidențiat și masterat, contribu- ind substanțial și la reformarea sistemului de ocrotire a sănătății populației din Moldova. Toată viața și-a consacrat-o domeniului profesional, pe parcursul anilor devenind un specialist notoriu și un savant de talie internațională în domeniile sănătății publice, economiei, managementului și psihopedagogiei în medicină.

Vezi articolul integral