Colegiul de redacție

Fondatorul ediției periodice și redactor-șef onorific: dr.hab.șt.med., Profesor universitar  Constantin Ețco

Redactor-șef: Natalia Zarbailov, Mr.în MSP, dr. în șt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, performanța cercetătorului:  index H Scopus – 5, Referințe – 3; Google Scholar – h-index 4, i10-index 3, Referințe bibliografice- 153; Web of Science – 7, Referințe – 3. https://orcid.org/ 0000-0003-0120-3072

Redactor-șef adjunct: Elena Raevschi, dr. hab. șt.med., prof.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, performanța cercetătorului: Google Scholar – h-index 4, i10-index 3, Referințe bibliografice  – 263; Web of Science – 8, Referințe – 3. https://orcid.org/ 0000-0002-8396-8556

Secretar: Ghenadie Damașcan, dr. hab. șt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, șef direcție CNAM.

Membrii Colegiului de redacție:
Nicolae Bacinschii, dr. hab. șt.med., prof.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Google Scholar — h-index  5, i10-index 3, Referințe – 61. https://orcid.org/0000-0003-0120-3072

Emil Ceban, dr. hab. șt.med., prof.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, performanța cercetătoului (eng: Publication metrics): index H Scopus – 5, Referințe – 12; Google Scholar – h-index 8, i10-index 8, Referințe bibliografice- 238; Web of Science – 7. https://orcid.org/ 0000-0002-1583-2884

Boris Gîlca, dr. în șt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”

Aliona Serbulenco, dr. în șt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, perforanța cercetătoului (eng: Publication metrics): index H Scopus – 1, Referințe – 2. Citari – 52

Larisa Spinei, dr. hab. șt.med., prof.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, perforanța cercetătoului: index H Scopus – 1, Referințe – 1; Google Scholar – h-index 6, i10-index 4, Referințe bibliografice – 108; Web of Science – 2. https://orcid.org/0000-0002-5370-9801