ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE INFECȚIILOR SEPTICO-PURULENTE NOSOCOMIALE LA PACIENȚI DUPĂ CARDIOCHIRURGIE

Aliona NASTAS

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

CZU: 616.94-036.22:614.211:616.12-089.168.1

Rezumat. Infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă a patra cauză de boală în țările industrializate, fiind o problemă majoră de sănătate. Astfel de infecții nosocomiale (dobândite în spital) sunt astăzi, de departe, cele mai frecvente complicații care afectează pacienții spitalizați. Scopul acestui studiu a fost determinarea morbidității reale prin infecții septico-purulente nosocomiale (ISPN) postoperatorii cardiochirurgicale. Studiul a fost realizat prin metoda de analiză retrospectivă a fișelor de observație ale 1332 de pacienți spitalizați în Secția de chirurgie cardiacă a viciilor dobândite a IMSP Spitalul Clinic Republican, în perioada 2010-2013. Nivelul morbidității prin ISPN în perioada respectivă a constituit 317,57 cazuri la 1000 pacienți. Incidența prin ISPN la pacienții tratați conservativ alcătuiește 34,97‰, la cei tratați chirurgical – 351,56‰. Incidența prin ISPN cardiochirurgicale a constituit 296,14‰ la sexul feminin, față de 387,28‰ la cel masculin. Incidența este mai înaltă la persoanele din mediul urban (354,43 la 1000 operați), față de cei din mediul rural (349,06‰). Pacienții cu grupa de sânge A(II) au prezentat incidența cea mai înaltă – 378,79‰ și factorul Rh pozitiv de 352,37‰. Așadar, morbiditatea reală prin ISPN cardiochirurgicale este de 21,15 ori mai înaltă față de cea raportată în Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău. Incidența prin ISPN postoperatorii cardiochirurgicale este de 10,06 ori mai înaltă decât incidența la pacienții tratați conservativ. Cuvinte-cheie: infecții asociate asistenței medicale, infecție septico-purulentă nosocomială, complicație postoperatorie, cardiochirurgie.

Vezi articolul integral