ASPECTE CONTEMPORANE ALE UNGUENTELOR

Diana GURANDA, Cristina CIOBANU, Tamara POLIȘCIUC, Nicolae CIOBANU

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu

CZU: 615.454.1

Rezumat. Formularea, elaborarea, controlul calității și evaluarea aspect- elor biofarmaceutice ale preparatelor medicamentoase noi și optimizarea celor tradiționale reprezintă un domeniu de bază al farmaciei. Formele farmaceutice semisolide nu și-au pierdut actualitatea și importanța terapeutică, rămânând prioritare în dermatologie, ele se utilizează pe larg și în alte domenii ale medicinei: oftalmologie, otorinolaringologie, chirurgie, ginecologie, proctologie, cardiologie Această utilizare largă se explică prin faptul că ele pot manifesta acțiune atât locală, cât și sistemică. În anii ´60 ai secolului trecut apare o direcție științifică nouă – biofarmacia. Biofarmacia urmărește opti- mizarea efectului terapeutic al substanțelor medicamentoase prin formularea și elaborarea unor preparate cu biodisponi- bilitate mărită și prin administrarea rațională a acestora, în funcție de proprietățile farmacocinetice ale substanțelor active și de caracteristicile individuale ale organismului pacientului. Așadar, cercetările biofarmaceutice au ca scop obținerea unor medicamente cu efecte terapeutice optime și toleranță ameliorată, prin eliminarea efectelor secundare nedorite. Prepararea medicamentelor a fost întotdeauna subordonată scopului terapeutic urmărit, dar pentru apre- cierea calității este suficientă obținerea unui preparat corect dozat într-o formă farmaceutică și cu un aspect acceptabil la administrare. Ținând cont de cele menționate, a fost efectuată analiza cercetărilor direcționate spre optimizarea formei farmaceutice date. Scopul studiului a fost analiza factorilor farmaceutici care influențează într-o măsură suficientă elib- erarea substanțelor active din bazele de excipienți și obținerea efectului terapeutic scontat. Ca materiale al acestui studiu au servit sursele bibliografice de specialitate farmaceutică și medicală. Rezultatele numeroaselor cercetări confirmă importanța acțiunii factorilor farmaceutici (starea chimică a substanței medicamentoase active; starea fizică a substanței medicamentoase; natura și cantitatea substanțelor auxiliare; procedeele tehnologice aplicate) asupra efectului terapeutic al unguentelor. Cuvinte-cheie: unguent, cercetare biofarmaceutică, eficacitate.

Vezi articolul integral