ASPECTE BIOFARMACEUTICE ŞI FARMACOCINETICE ALE ACIDULUI HOPANTENIC ÎN FARMACOTERAPIA PEDIATRICĂ

Cristina CIOBANU1, Diana GURANDA1, Valentin OPREA2

1Catedra de tehnologie a medicamentelor, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
2 Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2021.2(89).02

Rezumat. Elaborarea unor forme farmaceutice eficiente, calitative, in- ofensive și accesibile, destinate tratamentului medicamentos în pediatrie, este o sarcină prioritară a farmaciei contemporane. Actualmente medicii psihiatri și neurologi din diferite instituții curativ-profilactice prescriu copiilor și adolescenților preparate nootrope sub formă de comprimate, pulberi și siropuri, în diverse afecțiuni neurologice, ponderea cărora, conform datelor statistice naționale și internaționale, este în continuă creștere. În prezent, câștigă popularitate prescrierea acidului hopantenic, grație efectelor sale neuroprotectoare, neurotro- fice, neurometabolice, antidepresive, anxiolitice și analgezice. Articolul de față are ca punct de plecare analiza proprietăţilor structural-moleculare ale acidului hopantenic, expuse prin studiul biofarmaceutic al parametrilor farmacocinetici și al strategiilor de optimizare a formulărilor farmaceutice cu cedare gastrică. Cuvinte-cheie: acid hopantenic, biofarmacie, afecțiuni psi- honeurologice, pediatrie.

Vezi articolul integral