Revista ”Sănătate Publică Economie și Management în Medicină”

Revista ”Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină” prezintă ediția periodică fondată de Asociația Obștească din Republica Moldova ”Economie, Management și Psihologie în Medicină” în anul 2003. Asociația Obștească ”Economie, Management și Psihologie în Medicină” a unit un grup de profesioniști din sistemul de sănătate care promovează valorile, principiile, modelele și tehnologiile relevante ale sistemului de sănătate prin editarea revistei periodice, manualelor, monografiilor și altor cărți.

Scopul revistei:

 • Difuzarea informației și publicarea rezultatelor științifice și realizărilor practice în domeniul economiei ocrotirii sănătății, managementului sanitar, psihologiei, medicinei sociale și altor discipline, precum și informații cu caracter medico-social.
 • Propagarea și implementarea noilor tehnologii în domeniul dat.
 • Contribuirea, prin mijloace accesibile la realizarea scopurilor de prim plan a Asociației ”Economie, Management și Psihologie în Medicină”.

Revista științifico-practică „Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină” publică rezultatele cercetărilor autohtone în diferite domenii ale medicinei și implementarea practică a acestora. Cuprinsul revistei conține variate rubrici printre care:

 • SĂNĂTATE PUBLICĂ;
 • ECONOMIE ÎN MEDICINĂ;
 • MANAGEMENT ÎN MEDICINĂ;
 • ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ;
 • OCROTIREA SĂNĂTĂȚII MAMEI ȘI COPILULUI;
 • MEDICINĂ SPECIALIZATĂ;
 • MEDICINĂ SPITALICEASCĂ;
 • MEDICINĂ URGENȚĂ;
 • IGIENĂ;
 • EPIDEMIOLOGIE;
 • FARMACOLOGIE ȘI FARMACOLOGIE CLINICĂ;
 • PREVENIREA MALADIILOR ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII;
 • ISTORIA MEDICINEI;
 • PSIHOLOGIE MEDICALĂ ȘI MANAGERIALĂ;
 • ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ;

întrunind astfel articole dintr-un șir de domenii profesionale importante medicale și conexe, care influențează – direct sau indirect – activitatea sistemului de sănătate publică.