Stimate conducător al instituției medico-sanitare, stimate coleg!

Colegiul de redacţie al Revistei ştiinţifico-practice „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină” Vă mulțumește pentru colaborare și Vă expediază 3 numere din ediția anului 2023. Temele publicațiilor din anul 2023 au ținut de problemele actuale variate: 1(94) 2023, SPORTUL CURAT – BAZA EDUCAȚIEI SPORTIVE, 12 articole, P.80; 2(95) 2023, Asistența Farmaceutică, Sinteza Literaturii, În Ajutorul Medicului, Recenzie La Monografie, Istoria Medicinei, 15 articole,P.96; 3(96) 2023, CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE BOLI INFECȚIOASE cu participare internațională, Chișinău, Republica Moldova, Ediția a VIII-a 3-4 noiembrie 2023, 14 articole, P.88; 4(97) 2023, AL V-LEA CONGRES NAȚIONAL DE GASTROENTEROLOGIE ȘI HEPATOLOGIE din Republica Moldova, Chișinău, 23-24 noiembrie 2023, 25 articole, P.152. Totodată, Arhiva revistei electronică, inclusiv anul 2023 integral, se poate găsi pe pagina revistei www.revistaspemm.md

Pentru anul 2024 costul tirajului anual din 4 numere de revistă este de 600,0 lei.

Pentru efectuarea transferului bancar în adresa instituției va fi remisă factura electronică sau poate fi considerat contul de plata atașat. Livrarea revistelor se va efectua prin expedierea scrisorii recomandate din partea AO Asociației Obștești Economie, Management și Psihologie în Medicină „Constantin EȚCO” la finele anului. Pentru achiziționarea revistelor deja editate sau cu orice întrebări vă adresați la telefonul 069481481.   Va mulțumim anticipat pentru colaborare și suportul acordat pentru menținerea ediției periodice.

Cu respect și considerațiune,
Redactor-șef Natalia Zarbailov

Partenerii naționali
Partenerii internaționali